Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ BARADA

KOMPANI PRA PROFILI

    ef0baa1e

Jiangyin Tongli Industrial Co., Ltd. gözleg we işläp düzmek, dizaýn, önümçilik, saklamak we enjamlary awtomatlaşdyrmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşen häzirki zaman önümçilik kärhanasydyr.Döredileli bäri, kompaniýa dürli materiallaryň saklanylmagyny we çözülmegini, çylşyrymly talaplara laýyk, kämil we hünärli çözgütleri üpjün etmegi maksat edinýär.Müşderiniň býudjetine görä täsirli we amatly çözgütleri hem berip bileris.

HABARLAR

Latest News

Iň soňky habarlar

Her bir müşderi üçin ähli çözgütleri we çözgütleri çözüň we 5-10 ýylyň içinde Manipulator Senagatynyň lideri boluň ...

Balancing crane safety operating procedures
Balans kranynyň ýörelgesi “Balans krany” prinsipi romandyr.Balans kranyň çeňňegine asylan agyr agram ...
What are the types and advantages of counterbalance cranes
Balans kranlary ammarlar, awtoulag sergi portlary we ş.m. ýaly ýerlerde gysga marşrut götermek üçin amatlydyr. Onuň häsiýetnamalary ...