Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Speedokary tizlikli demirýol oturgyjy

Şanhaý ýokary tizlikli demirýol oturgyç kompaniýasy Jiangyin Tonglini gözden geçirmek üçin geldi!

10-njy iýunda irden Şanhaýdan ýokary tizlikli demirýol oturgyç kompaniýasy harytlary barlamak üçin Jiangyin Tongli şäherine geldi.Tehniki bölüm, manipulýatoryň iş usulyny höwes bilen düşündirdi.

fdsgj bjkl gth lkj

Müşderi zerur zatlary çalt özleşdirdi we oturgyç, dolanyşyk ýüklemek, gaplamak we paletizasiýa ýaly birnäçe meseläni ýerine ýetirdi.

dsfd dgdf kkgh

Synag maşynyny birnäçe gezek işledensoň, bu kabul etmek üstünlikli netijä geldi!

Speedokary tizlikli demirýol oturgyç gaplaýyş liniýasynyň tamamlanmagy, “Tongli” manipulýatory üçin başga bir amaly meýdany görkezýär.

Has köp pudak üçin işlemek işini çözmek üçin Tongli, maksada ýetmek üçin köp işleýär!


Iş wagty: Awgust-18-2021